รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด

Sapphaya Agriculture Cooperative Limited

สหกรณ์การเกษตรสรรพยาจำกัด มีข้าวสารกข.79 ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวสารคัดพิเศษ

สินค้า/บริการ

 • New

  ข้าวสารหอมมะลิ105/5กก.

  ข้าวหอมนุ่ม หุงขึ้นหม้อ หอมมะลิแท้ๆไม่ผสม ...
 • New

  ข้าวสารคัดพิเศษ 5 กก.

  เป็นข้าวนิ่มคัดพิเศษ หุงขึ้นหม้อ ...
 • New

  ข้าวสารกข.79 ขนาด 5กก.

  เป็นข้าวนิ่มหุงขึ้นหม้อ คุณประโยชน์เยอะ ...
 • Rec

  ข้าวสารหอมมะลิ105/5กก.

  ข้าวหอมนุ่ม หุงขึ้นหม้อ หอมมะลิแท้ๆไม่ผสม ...
 • Rec

  ข้าวสารคัดพิเศษ 5 กก.

  เป็นข้าวนิ่มคัดพิเศษ หุงขึ้นหม้อ ...
 • Rec

  ข้าวสารกข.79 ขนาด 5กก.

  เป็นข้าวนิ่มหุงขึ้นหม้อ คุณประโยชน์เยอะ ...
 • Sale

  ข้าวสารหอมมะลิ105/5กก.

  ข้าวหอมนุ่ม หุงขึ้นหม้อ หอมมะลิแท้ๆไม่ผสม ...
 • Sale

  ข้าวสารคัดพิเศษ 5 กก.

  เป็นข้าวนิ่มคัดพิเศษ หุงขึ้นหม้อ ...
 • Sale

  ข้าวสารกข.79 ขนาด 5กก.

  เป็นข้าวนิ่มหุงขึ้นหม้อ คุณประโยชน์เยอะ ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด

170/1 หมู่ 3 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา ชัยนาท 17150