รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

pon-yang-khram breeding cooperative nsc.ltd.

เป็นเนื้อโคคุณภาพสูงจากหมู่บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โคเป็นโคเนื้อลูกผสมไทย-ฝรั่งเศส โดยมีการตกลงจัดตั้งเป็นสหกรณ์โพนยางคำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แม้จะมีราคาสูงกว่าเนื้อโคปกติก็ตาม

สินค้า/บริการ

 • New

  เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ

  ส่วนประกอบ เนื้อโคขุน 90% เครื่องรสรส 10% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย การเก็บรักษา : ควรเก็บที่อุณห ...
 • Rec

  เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ

  ส่วนประกอบ เนื้อโคขุน 90% เครื่องรสรส 10% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย การเก็บรักษา : ควรเก็บที่อุณห ...
 • Sale

  เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ

  ส่วนประกอบ เนื้อโคขุน 90% เครื่องรสรส 10% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย การเก็บรักษา : ควรเก็บที่อุณห ...
 • เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ

  ส่วนประกอบ เนื้อโคขุน 90% เครื่องรสรส 10% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย การเก็บรักษา : ควรเก็บที่อุณห ...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

120 ถนน สุขเกษม ตำบล โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000