รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรี จำกัด

Thaiyuankubua

สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยการริเริ่มของ ดร.อุดม สมพร เป็นผู้รวบรวมชาวบ้านตำบลคูบัว ให้รวมกลุ่มผลิตผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านตำบลคูบัวจะผลิตผ้าซิ่นตีนจกแบบแยกกันผลิตแยกกันขาย มีการจำหน่ายผ้าทอมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า โดยจะมีการรับของมาจากชาวบ้านในตำบลคูบัว ตำบลดอนแร่ และตำบลรางบัว ที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ก่อน จึงจะสามารถทอผ้ามาขายให้กับสหกรณ์ได้ ซึ่งสมาชิกยังจะได้รับส่วนลดจากการซื้อด้าย ไหม และฝ้าย เพื่อนำไปใช้ในการทอผ้าได้ถูกกว่าที่อื่น และในการรับผ้าทอจากชาวบ้านที่นำมาขาย ทางสหกรณ์จะมีตรวจสอบคุณภาพของผ้า โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ในเรี่องการทอผ้าเป็นอย่างดี เพื่อตีราคาผ้าของชาวบ้านที่นำมาขาย ซึ่งราคาของผ้าจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลาย ความหนา และความต้องการของผู้ซื้อ มีประเภท และลายผ้า เช่น ผ้าจกเฉพาะตีน ผ้าลายเอเชีย ผ้าลายปลาเล็ก –ปลาใหญ่ ผ้าลายแม่ลูก ผ้าลายยกมุข ผ้าลายแพรนวล ผ้าลายสิบสองสี ฯลฯ ซึ่งผ้าที่ขึ้นชื่อ และสามารถทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด คือผ้าจกทั้งผืน ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวปี 2552ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าซิ่นตียจก จากโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2552 (OTOP Product Champion) นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังมีผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าซิ่นโรงงาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า และสินค้า OTOP จากตำบลคูบัว จำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย

สินค้า/บริการ

 • New

  ผ้าซิ่นลายปลาล๊อคใหญ่

  ผ้าทอมือ จกด้วยไหม สีไม่ตก ...
 • New

  ผ้าซิ่นตาหมู่

  ผ้าซิ่นตาหมู่โบราณ ของชาวไทยวน ราชบุรี นิยมทอพื้นด้วยเส้นฝ้ายแท้ขนาดเล็ก และเส้นไหมแท้จก ขิด(มุ ...
 • New

  ผ้าซิ่นลายเซี่ย

  ผ้าซิ่นลายเซีย เป็นลายดั้งเดิมโบราณ ชนะการประกวดประเภทภูมิปัญญา ใช้ขนเม่นจกขึ้นลายสวยงาม ...
 • New

  ผ้าซิ่น12 สีและผ้าซิ่นแม่ลูก

  ผ้าซิ่น12สี และผ้าซิ่นแม่ลูก เป็นผ้า 2 ตะเข็บไม่เย็บถุง เนื้อไม่บาง สีไม่ตก มีลวดลายสวยงาม ส ...
 • New

  ผ้าซิ่นตาเลี่ยนโบราณจกดอก

  ผ้าตาเลี่ยนโบราณ จกดอก เน้นเล่นลายผ้าจกไว้ช่วงล่างของผ้า มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ...
 • Rec

  ผ้าซิ่นลายปลาล๊อคใหญ่

  ผ้าทอมือ จกด้วยไหม สีไม่ตก ...
 • Rec

  ผ้าซิ่นตาหมู่

  ผ้าซิ่นตาหมู่โบราณ ของชาวไทยวน ราชบุรี นิยมทอพื้นด้วยเส้นฝ้ายแท้ขนาดเล็ก และเส้นไหมแท้จก ขิด(มุ ...
 • Rec

  ผ้าซิ่นลายเซี่ย

  ผ้าซิ่นลายเซีย เป็นลายดั้งเดิมโบราณ ชนะการประกวดประเภทภูมิปัญญา ใช้ขนเม่นจกขึ้นลายสวยงาม ...
 • Rec

  ผ้าซิ่น12 สีและผ้าซิ่นแม่ลูก

  ผ้าซิ่น12สี และผ้าซิ่นแม่ลูก เป็นผ้า 2 ตะเข็บไม่เย็บถุง เนื้อไม่บาง สีไม่ตก มีลวดลายสวยงาม ส ...
 • Rec

  ผ้าซิ่นตาเลี่ยนโบราณจกดอก

  ผ้าตาเลี่ยนโบราณ จกดอก เน้นเล่นลายผ้าจกไว้ช่วงล่างของผ้า มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ...
 • Sale

  ผ้าซิ่นลายปลาล๊อคใหญ่

  ผ้าทอมือ จกด้วยไหม สีไม่ตก ...
 • Sale

  ผ้าซิ่นตาหมู่

  ผ้าซิ่นตาหมู่โบราณ ของชาวไทยวน ราชบุรี นิยมทอพื้นด้วยเส้นฝ้ายแท้ขนาดเล็ก และเส้นไหมแท้จก ขิด(มุ ...
 • Sale

  ผ้าซิ่นลายเซี่ย

  ผ้าซิ่นลายเซีย เป็นลายดั้งเดิมโบราณ ชนะการประกวดประเภทภูมิปัญญา ใช้ขนเม่นจกขึ้นลายสวยงาม ...
 • Sale

  ผ้าซิ่น12 สีและผ้าซิ่นแม่ลูก

  ผ้าซิ่น12สี และผ้าซิ่นแม่ลูก เป็นผ้า 2 ตะเข็บไม่เย็บถุง เนื้อไม่บาง สีไม่ตก มีลวดลายสวยงาม ส ...
 • Sale

  ผ้าซิ่นตาเลี่ยนโบราณจกดอก

  ผ้าตาเลี่ยนโบราณ จกดอก เน้นเล่นลายผ้าจกไว้ช่วงล่างของผ้า มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ...
 • ผ้าซิ่นลายปลาล๊อคใหญ่

  ผ้าทอมือ จกด้วยไหม สีไม่ตก ...
 • ผ้าซิ่นตาหมู่

  ผ้าซิ่นตาหมู่โบราณ ของชาวไทยวน ราชบุรี นิยมทอพื้นด้วยเส้นฝ้ายแท้ขนาดเล็ก และเส้นไหมแท้จก ขิด(มุ ...
 • ผ้าซิ่นลายเซี่ย

  ผ้าซิ่นลายเซีย เป็นลายดั้งเดิมโบราณ ชนะการประกวดประเภทภูมิปัญญา ใช้ขนเม่นจกขึ้นลายสวยงาม ...
 • ผ้าซิ่น12 สีและผ้าซิ่นแม่ลูก

  ผ้าซิ่น12สี และผ้าซิ่นแม่ลูก เป็นผ้า 2 ตะเข็บไม่เย็บถุง เนื้อไม่บาง สีไม่ตก มีลวดลายสวยงาม ส ...
 • ผ้าซิ่นตาเลี่ยนโบราณจกดอก

  ผ้าตาเลี่ยนโบราณ จกดอก เน้นเล่นลายผ้าจกไว้ช่วงล่างของผ้า มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรี จำกัด

78 ม.3 ต.คูบัว อ.เมือง ราชบุรี 70000