รายละเอียดกิจการ

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง

DonRaehandwovenProducts

เริ่มสร้างศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเมื่อปี พ.ศ.2536 แล้วเสร็จเมื่อปี 2538 โดยงบประมาณโครงการสร้างสรรค์เมืองราชบุรี โดยมีชาวบ้านตำบลดอนแร่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา หลังเสร็จฤดูทำนา ทำให้เกิดการว่างงานจึงมีอาชีพเสริมคือการทอผ้า ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาชื่อ \\\"กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองตำบลดอนแร่วัดนาหนอง\\\" ต่อมาในปี2546 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด

สินค้า/บริการ

 • New

  ผ้าสีรุ้ง

  ผ้าสีรุ้ง การผสมผสานของเส้นด้ายหลายๆสีแล้วนำมาทอเรียงสีสลับกัน ...
 • New

  ผ้าจก

  ผ้าจก ช่วงล่างเป็นตีนจก ด้วยมือ ตัวซิ่นเป็นลายยกมุก ใช้เวลาทอ 3 เดือน วิธีการจกด้วยขนเม่น ด้ายย ...
 • New

  ผ้าซิ่ว

  ผ้าซิ่ว เป็นผ้าสีเขียว ซึ่งวิธีการทอโดยการนำด้ายสีดำกับสีเขียวมาปั่นรวมกันเป็นเป็นเส้นลายหางกระ ...
 • New

  ผ้าขาวม้า

  ผ้าขาวม้า แดง เป็นงานทอด้วยกี่โบราณ ใช้เส้นฝ้ายสีแดง ผ้าขามม้าแดงเป็นเอกลักษณ์ของพวกไท-ยวน ...
 • Rec

  ผ้าสีรุ้ง

  ผ้าสีรุ้ง การผสมผสานของเส้นด้ายหลายๆสีแล้วนำมาทอเรียงสีสลับกัน ...
 • Rec

  ผ้าจก

  ผ้าจก ช่วงล่างเป็นตีนจก ด้วยมือ ตัวซิ่นเป็นลายยกมุก ใช้เวลาทอ 3 เดือน วิธีการจกด้วยขนเม่น ด้ายย ...
 • Rec

  ผ้าซิ่ว

  ผ้าซิ่ว เป็นผ้าสีเขียว ซึ่งวิธีการทอโดยการนำด้ายสีดำกับสีเขียวมาปั่นรวมกันเป็นเป็นเส้นลายหางกระ ...
 • Rec

  ผ้าขาวม้า

  ผ้าขาวม้า แดง เป็นงานทอด้วยกี่โบราณ ใช้เส้นฝ้ายสีแดง ผ้าขามม้าแดงเป็นเอกลักษณ์ของพวกไท-ยวน ...
 • Sale

  ผ้าสีรุ้ง

  ผ้าสีรุ้ง การผสมผสานของเส้นด้ายหลายๆสีแล้วนำมาทอเรียงสีสลับกัน ...
 • Sale

  ผ้าจก

  ผ้าจก ช่วงล่างเป็นตีนจก ด้วยมือ ตัวซิ่นเป็นลายยกมุก ใช้เวลาทอ 3 เดือน วิธีการจกด้วยขนเม่น ด้ายย ...
 • Sale

  ผ้าซิ่ว

  ผ้าซิ่ว เป็นผ้าสีเขียว ซึ่งวิธีการทอโดยการนำด้ายสีดำกับสีเขียวมาปั่นรวมกันเป็นเป็นเส้นลายหางกระ ...
 • Sale

  ผ้าขาวม้า

  ผ้าขาวม้า แดง เป็นงานทอด้วยกี่โบราณ ใช้เส้นฝ้ายสีแดง ผ้าขามม้าแดงเป็นเอกลักษณ์ของพวกไท-ยวน ...
 • ผ้าสีรุ้ง

  ผ้าสีรุ้ง การผสมผสานของเส้นด้ายหลายๆสีแล้วนำมาทอเรียงสีสลับกัน ...
 • ผ้าจก

  ผ้าจก ช่วงล่างเป็นตีนจก ด้วยมือ ตัวซิ่นเป็นลายยกมุก ใช้เวลาทอ 3 เดือน วิธีการจกด้วยขนเม่น ด้ายย ...
 • ผ้าซิ่ว

  ผ้าซิ่ว เป็นผ้าสีเขียว ซึ่งวิธีการทอโดยการนำด้ายสีดำกับสีเขียวมาปั่นรวมกันเป็นเป็นเส้นลายหางกระ ...
 • ผ้าขาวม้า

  ผ้าขาวม้า แดง เป็นงานทอด้วยกี่โบราณ ใช้เส้นฝ้ายสีแดง ผ้าขามม้าแดงเป็นเอกลักษณ์ของพวกไท-ยวน ...

ติดต่อเรา

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง