รายละเอียดกิจการ

กลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง

Nong Ya Plong Women\\\'s Group

ไข่เค็มไอโอดีน แบบดิบ และแบบต้มสุก

สินค้า/บริการ

 • New

  ไข่เค็ม (ต้มสุก) บรรจุชะลอม จำนวน 10 ฟอง

  ไข่เค็มต้มสุกพร้อมรับประทาน ...
 • New

  ไข่เค็ม (ดิบ) ชนิดกล่อง 10 ฟอง

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ -ไข่ฟองใหญ่ - มีสีแดง - ไข่ขาวไม่เค็มจัด รสชาติดี - มีคุณค่าไอโอดีน ...
 • Rec

  ไข่เค็ม (ต้มสุก) บรรจุชะลอม จำนวน 10 ฟอง

  ไข่เค็มต้มสุกพร้อมรับประทาน ...
 • Rec

  ไข่เค็ม (ดิบ) ชนิดกล่อง 10 ฟอง

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ -ไข่ฟองใหญ่ - มีสีแดง - ไข่ขาวไม่เค็มจัด รสชาติดี - มีคุณค่าไอโอดีน ...
 • Sale

  ไข่เค็ม (ต้มสุก) บรรจุชะลอม จำนวน 10 ฟอง

  ไข่เค็มต้มสุกพร้อมรับประทาน ...
 • Sale

  ไข่เค็ม (ดิบ) ชนิดกล่อง 10 ฟอง

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ -ไข่ฟองใหญ่ - มีสีแดง - ไข่ขาวไม่เค็มจัด รสชาติดี - มีคุณค่าไอโอดีน ...
 • ไข่เค็ม (ต้มสุก) บรรจุชะลอม จำนวน 10 ฟอง

  ไข่เค็มต้มสุกพร้อมรับประทาน ...
 • ไข่เค็ม (ดิบ) ชนิดกล่อง 10 ฟอง

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ -ไข่ฟองใหญ่ - มีสีแดง - ไข่ขาวไม่เค็มจัด รสชาติดี - มีคุณค่าไอโอดีน ...

ติดต่อเรา

กลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง

218 หมู่ 2 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี พิจิตร 66140