รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด

agricultural cooperrative chun

สหกรณ์การเกษตร

สินค้า/บริการ

 • New

  ข้าวหอมมะลิ

  ข้าวหอมมะลิ ...
 • Rec

  ข้าวหอมมะลิ

  ข้าวหอมมะลิ ...
 • Sale

  ข้าวหอมมะลิ

  ข้าวหอมมะลิ ...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

https://www.kubotasolutions.com/knowledge/rice/detail/37

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด

174 หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา 56150