รายละเอียดกิจการ

กลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว

Benjarong Raithai

เริ่มจาก นายนพดล ไชยโยธา ประธานกลุ่มฯ ซึ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยในวังช่างสิบหมู่ สาขาจิตกรรมไทย มารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกัน โดยได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว ในปี พ.ศ. 2543 มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน และเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เยาวชนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมจากการทำสวน ทำไร่ ช่วยพ่อแม่ได้อีทาง และเป็นรายได้ที่ดีสามารถช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการสืบสานศิลปะไทยโบราณ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบไปจนสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป

สินค้า/บริการ

 • New

  ขันข้าวในตู้กระจก

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ขันข้าวในตู้กระจก ราคาขาย 1,200 บาท รวมค่าขนส่ง 1,440 บาท ...
 • New

  แก้วน้ำเดี่ยว

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำเดี่ยว ราคาขาย/หน่วย 90 บาท รวมส่ง 108 บาท ...
 • New

  แก้วมัคมีฝาปิด

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วมัคมีฝาปิด ราคาขาย/หน่วย 190 บาท รวมส่ง 218 บาท ...
 • New

  แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ ราคาขาย/หน่วย 1,500 บาท รวมส่ง 1,800 บาท ...
 • New

  แก้วกาแฟเบญจรงค์

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วกาแฟเบญจรงค์ ราคาขาย/หน่วย 290 บาท รวมส่ง 348 บาท ...
 • Rec

  ขันข้าวในตู้กระจก

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ขันข้าวในตู้กระจก ราคาขาย 1,200 บาท รวมค่าขนส่ง 1,440 บาท ...
 • Rec

  แก้วน้ำเดี่ยว

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำเดี่ยว ราคาขาย/หน่วย 90 บาท รวมส่ง 108 บาท ...
 • Rec

  แก้วมัคมีฝาปิด

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วมัคมีฝาปิด ราคาขาย/หน่วย 190 บาท รวมส่ง 218 บาท ...
 • Rec

  แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ ราคาขาย/หน่วย 1,500 บาท รวมส่ง 1,800 บาท ...
 • Rec

  แก้วกาแฟเบญจรงค์

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วกาแฟเบญจรงค์ ราคาขาย/หน่วย 290 บาท รวมส่ง 348 บาท ...
 • Sale

  ขันข้าวในตู้กระจก

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ขันข้าวในตู้กระจก ราคาขาย 1,200 บาท รวมค่าขนส่ง 1,440 บาท ...
 • Sale

  แก้วน้ำเดี่ยว

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำเดี่ยว ราคาขาย/หน่วย 90 บาท รวมส่ง 108 บาท ...
 • Sale

  แก้วมัคมีฝาปิด

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วมัคมีฝาปิด ราคาขาย/หน่วย 190 บาท รวมส่ง 218 บาท ...
 • Sale

  แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ ราคาขาย/หน่วย 1,500 บาท รวมส่ง 1,800 บาท ...
 • Sale

  แก้วกาแฟเบญจรงค์

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วกาแฟเบญจรงค์ ราคาขาย/หน่วย 290 บาท รวมส่ง 348 บาท ...
 • ขันข้าวในตู้กระจก

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ขันข้าวในตู้กระจก ราคาขาย 1,200 บาท รวมค่าขนส่ง 1,440 บาท ...
 • แก้วน้ำเดี่ยว

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำเดี่ยว ราคาขาย/หน่วย 90 บาท รวมส่ง 108 บาท ...
 • แก้วมัคมีฝาปิด

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วมัคมีฝาปิด ราคาขาย/หน่วย 190 บาท รวมส่ง 218 บาท ...
 • แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำมัคเบญจรงค์เต็มใบ ราคาขาย/หน่วย 1,500 บาท รวมส่ง 1,800 บาท ...
 • แก้วกาแฟเบญจรงค์

  ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แก้วกาแฟเบญจรงค์ ราคาขาย/หน่วย 290 บาท รวมส่ง 348 บาท ...

ติดต่อเรา