รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด

Cooperative Aquaculture Yahring Limited

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมสัตว์น้ำจากสมาชิกและแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ปลากระพง ปลาทับทิม และกุ้ง

สินค้า/บริการ

 • New

  ลูกชิ้นปลา

  ...
 • New

  ปลาส้ม (ปลาทับทิมส้ม)

  เป็นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก คือปลาทับทิม นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการทำเป็นปลาส้ม ...
 • Rec

  ลูกชิ้นปลา

  ...
 • Rec

  ปลาส้ม (ปลาทับทิมส้ม)

  เป็นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก คือปลาทับทิม นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการทำเป็นปลาส้ม ...
 • Sale

  ลูกชิ้นปลา

  ...
 • Sale

  ปลาส้ม (ปลาทับทิมส้ม)

  เป็นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก คือปลาทับทิม นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการทำเป็นปลาส้ม ...

ติดต่อเรา