รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด

Amphawa Agriculture Cooperative Ltd.

สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามมีบทบาทในการช่วยเหลือสมาชิก ในการรวบรวมผลผลิตมีการจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกของสหกรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2517 มีผลผลิต คือ ส้มโอขาวใหญ่ น้ำตาลมะพร้าวแท้ ปลาสลิดแดดเดียว มะพร้าวน้ำหวาน พันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

สินค้า/บริการ

 • New

  น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ปริมาณ 1 กิโลกรัม ราคา 70 บาท ...
 • New

  ทองม้วน

  ทองม้วน เป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง มะพร้าว น้ำตาล ไข่ไก่ และ ง ...
 • New

  กุ้งแม่น้ำ ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม ราคา 550 บา ...
 • New

  กุ้งแม่น้ำ 20-25 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 20-25ตัว/กิโลกรัม ราคา 300 บาท ...
 • New

  พันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวานรสชาติดี ลูกดก ต้นแข็งแรง ต้นเตี้ย ราคาลูกละ 60 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • New

  มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นมะพร้าวน้ำหวานรสชาติดีหวานหอม ลูกละ 35 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • New

  ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • New

  ปลาสลิดแดดเดียว

  เป็นปลาสลิดคัดไซร์คุณภาพ จากบ่อแพรกหนามแดงอัมพวา สด สะอาด อร่อย ตัวใหญ เนื้อหนา ปลาไม่เค็ม ขนา ...
 • Rec

  น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ปริมาณ 1 กิโลกรัม ราคา 70 บาท ...
 • Rec

  ทองม้วน

  ทองม้วน เป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง มะพร้าว น้ำตาล ไข่ไก่ และ ง ...
 • Rec

  กุ้งแม่น้ำ ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม ราคา 550 บา ...
 • Rec

  กุ้งแม่น้ำ 20-25 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 20-25ตัว/กิโลกรัม ราคา 300 บาท ...
 • Rec

  พันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวานรสชาติดี ลูกดก ต้นแข็งแรง ต้นเตี้ย ราคาลูกละ 60 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • Rec

  มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นมะพร้าวน้ำหวานรสชาติดีหวานหอม ลูกละ 35 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • Rec

  ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • Rec

  ปลาสลิดแดดเดียว

  เป็นปลาสลิดคัดไซร์คุณภาพ จากบ่อแพรกหนามแดงอัมพวา สด สะอาด อร่อย ตัวใหญ เนื้อหนา ปลาไม่เค็ม ขนา ...
 • Sale

  น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ปริมาณ 1 กิโลกรัม ราคา 70 บาท ...
 • Sale

  ทองม้วน

  ทองม้วน เป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง มะพร้าว น้ำตาล ไข่ไก่ และ ง ...
 • Sale

  กุ้งแม่น้ำ ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม ราคา 550 บา ...
 • Sale

  กุ้งแม่น้ำ 20-25 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 20-25ตัว/กิโลกรัม ราคา 300 บาท ...
 • Sale

  พันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวานรสชาติดี ลูกดก ต้นแข็งแรง ต้นเตี้ย ราคาลูกละ 60 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • Sale

  มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นมะพร้าวน้ำหวานรสชาติดีหวานหอม ลูกละ 35 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • Sale

  ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • Sale

  ปลาสลิดแดดเดียว

  เป็นปลาสลิดคัดไซร์คุณภาพ จากบ่อแพรกหนามแดงอัมพวา สด สะอาด อร่อย ตัวใหญ เนื้อหนา ปลาไม่เค็ม ขนา ...
 • น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ปริมาณ 1 กิโลกรัม ราคา 70 บาท ...
 • ทองม้วน

  ทองม้วน เป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง มะพร้าว น้ำตาล ไข่ไก่ และ ง ...
 • กุ้งแม่น้ำ ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 10-11 ตัว/กิโลกรัม ราคา 550 บา ...
 • กุ้งแม่น้ำ 20-25 ตัว/กิโลกรัม

  กุ้งแม่น้ำจับมาจากแม่น้ำแม่กลอง สดสะอาด รสชาติหวานเนื้อแน่น ขนาด 20-25ตัว/กิโลกรัม ราคา 300 บาท ...
 • พันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหวานรสชาติดี ลูกดก ต้นแข็งแรง ต้นเตี้ย ราคาลูกละ 60 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน

  เป็นมะพร้าวน้ำหวานรสชาติดีหวานหอม ลูกละ 35 บาท ค่าขนส่ง 50 บาท ...
 • ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • ปลาสลิดแดดเดียว

  เป็นปลาสลิดคัดไซร์คุณภาพ จากบ่อแพรกหนามแดงอัมพวา สด สะอาด อร่อย ตัวใหญ เนื้อหนา ปลาไม่เค็ม ขนา ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด

2/2 หมู่ 7 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75110