รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด

Ranong Agricultural Marketing Co-operative Limited

สหกรณ์ฯ ทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวม เช่น รวบรวมผลผลิตกาแฟสาร ผลไม้ และ ธุรกิจแปรรูป

สินค้า/บริการ

 • New

  มังคุด

  มังคุดสุก ขนาด 4 กก. กล่องละ 220 บาท รวมค่าขนส่ง ...
 • New

  กาแฟคั่วบด

  กาแฟคั่วบด ผลิตจากกาแฟโรบัสต้า 100 % ขนาด 250 กรัม ...
 • New

  กาแฟดริป

  กาแฟดริป ผลิตจากกาแฟโรบัสต้า 100 % ขนาด 100 กรัม (10 กรัม x 10 ถุง) ...
 • New

  กาแฟ 3 in 1

  ...
 • Rec

  มังคุด

  มังคุดสุก ขนาด 4 กก. กล่องละ 220 บาท รวมค่าขนส่ง ...
 • Rec

  กาแฟคั่วบด

  กาแฟคั่วบด ผลิตจากกาแฟโรบัสต้า 100 % ขนาด 250 กรัม ...
 • Rec

  กาแฟดริป

  กาแฟดริป ผลิตจากกาแฟโรบัสต้า 100 % ขนาด 100 กรัม (10 กรัม x 10 ถุง) ...
 • Rec

  กาแฟ 3 in 1

  ...
 • Sale

  มังคุด

  มังคุดสุก ขนาด 4 กก. กล่องละ 220 บาท รวมค่าขนส่ง ...
 • Sale

  กาแฟคั่วบด

  กาแฟคั่วบด ผลิตจากกาแฟโรบัสต้า 100 % ขนาด 250 กรัม ...
 • Sale

  กาแฟดริป

  กาแฟดริป ผลิตจากกาแฟโรบัสต้า 100 % ขนาด 100 กรัม (10 กรัม x 10 ถุง) ...
 • Sale

  กาแฟ 3 in 1

  ...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด

78/4 หมู่่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี ระนอง 85110