รายละเอียดกิจการ

กลุ่มอาชีพจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง

wangkhondeangbailan

สินค้า/บริการ

 • New

  หมวกคาวบอยใบลานเส้นละเอียด

  ...
 • New

  หมวกบุรุษ

  ...
 • New

  หมวกสตรีใบลาน

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากใบลานซึ่งขี้นชื่อในจังหวัดปราจีนบุรี ...
 • New

  กระเป๋าพัดทรง A

  ...
 • New

  กระเป๋าใบลานทรงตั้ง

  ...
 • New

  กระเป๋าใบลาน ขนาด 10*8 ลายดอกพิกุล

  ...
 • New

  กระเป๋าใบลาน ขนาด 10*8 สานทึบ

  ...
 • New

  หมวกคาวบอย

  ...
 • Rec

  หมวกคาวบอยใบลานเส้นละเอียด

  ...
 • Rec

  หมวกบุรุษ

  ...
 • Rec

  หมวกสตรีใบลาน

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากใบลานซึ่งขี้นชื่อในจังหวัดปราจีนบุรี ...
 • Rec

  กระเป๋าพัดทรง A

  ...
 • Rec

  กระเป๋าใบลานทรงตั้ง

  ...
 • Rec

  กระเป๋าใบลาน ขนาด 10*8 ลายดอกพิกุล

  ...
 • Rec

  กระเป๋าใบลาน ขนาด 10*8 สานทึบ

  ...
 • Rec

  หมวกคาวบอย

  ...
 • Sale

  หมวกคาวบอยใบลานเส้นละเอียด

  ...
 • Sale

  หมวกบุรุษ

  ...
 • Sale

  หมวกสตรีใบลาน

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากใบลานซึ่งขี้นชื่อในจังหวัดปราจีนบุรี ...
 • Sale

  กระเป๋าพัดทรง A

  ...
 • Sale

  กระเป๋าใบลานทรงตั้ง

  ...
 • Sale

  กระเป๋าใบลาน ขนาด 10*8 ลายดอกพิกุล

  ...
 • Sale

  กระเป๋าใบลาน ขนาด 10*8 สานทึบ

  ...
 • Sale

  หมวกคาวบอย

  ...

ติดต่อเรา

กลุ่มอาชีพจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง

168 หมู่ 6 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี ปราจีนบุรี 252220