รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด

ผลิตภัณฑ์ข้าวถุงทุ่งกุลา ตรา ดอกจาน ได้คัดสรรทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวเปลือกคุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015

สินค้า/บริการ

 • New

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง) ...
 • New

  ข้าวหอมมะลิดอกจาน

  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สหกรณ์ได้สร้างตราสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นข้าวของอำเภอมหาชนะชั ...
 • New

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว) ...
 • Rec

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง) ...
 • Rec

  ข้าวหอมมะลิดอกจาน

  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สหกรณ์ได้สร้างตราสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นข้าวของอำเภอมหาชนะชั ...
 • Rec

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว) ...
 • Sale

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง) ...
 • Sale

  ข้าวหอมมะลิดอกจาน

  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สหกรณ์ได้สร้างตราสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นข้าวของอำเภอมหาชนะชั ...
 • Sale

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว) ...
 • ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลาฟาร์ม บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีม่วงทอง) ...
 • ข้าวหอมมะลิดอกจาน

  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สหกรณ์ได้สร้างตราสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นข้าวของอำเภอมหาชนะชั ...
 • ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว)

  ข้าวหอมมะลิ ตราทุ่งกุลายโสธร บรรจุ 5 กิโลกรัม (ถุงสีเขียว) ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด