รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด

Agricultural Cooperative Under The Royal Initiated Nong-Aeung Development Project

‘เห็ดปลวก’ เป็นเห็ดโคนที่เติบโตได้ดีในสภาพธรรมชาติ ความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเนื่องจากจอมปลวกเป็นแหล่งที่มีความชุ่มชื้นที่เหมาะสม เมื่อฝนตกทำให้ปลวกทำการอพยพออกจากรังเดิม ก็จะปรากฏตุ่มดอกเห็ดเล็ก ทำให้เห็ดที่โตจากจอมปลวกนั้น เป็นดอกเห็ดที่มีคุณภาพ ความชุ่มชื้นสูง โดยปกติแล้ว เห็นโคน ค่อนข้างหายาก และออกผลผลิตให้ทานปีละครั้ง ทำให้มีราคาแพง มีรสชาติหวานอร่อยกว่าเห็ดอื่นๆ ปรุงง่ายเพียงต้มกับเกลือก็ได้น้ำต้มเห็ดรสหวานตามธรรมชาติ นอกจากนำไปต้มกับน้ำเกลือแล้วเราอาจนำเห็ดโคนไปประกอบอาหารที่หลากหลาย สรรพคุณช่วยเจริญอาหาร บำรุงกำลัง แก้บิด แก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอ ละลายเสมหะ เห็ดปลวก 100 กรัม ให้พลังงาน 48.72 kcal อาหารปรุงสุก พร้อมรับประทานหรือนำไปประกอบอาหาร

สินค้า/บริการ

 • New

  ไข่มดแดงในน้ำเกลือ (กระป๋องเล็ก) ตรา วนาทิพย์

  ไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพราะมีโปรตีนสูง โดยในไข่มดแดง 100 กรัม หรือประมาณ 6 ช้ ...
 • New

  ไข่มดแดงในน้ำเกลือ (กระป๋องใหญ่) ตรา วนาทิพย์

  ไข่มดแดง ...
 • New

  เห็ดโคนในน้ำเกลือ ขวด

  เห็ดโคนในน้ำเกลือ ขวด ขนาด 630 กรัม ...
 • New

  เห็ดโคนในน้ำเกลือกระป๋อง

  เห็โโคนในน้ำเกลือกระป๋อง ขนาด 300 กรัม ...
 • Rec

  ไข่มดแดงในน้ำเกลือ (กระป๋องเล็ก) ตรา วนาทิพย์

  ไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพราะมีโปรตีนสูง โดยในไข่มดแดง 100 กรัม หรือประมาณ 6 ช้ ...
 • Rec

  ไข่มดแดงในน้ำเกลือ (กระป๋องใหญ่) ตรา วนาทิพย์

  ไข่มดแดง ...
 • Rec

  เห็ดโคนในน้ำเกลือ ขวด

  เห็ดโคนในน้ำเกลือ ขวด ขนาด 630 กรัม ...
 • Rec

  เห็ดโคนในน้ำเกลือกระป๋อง

  เห็โโคนในน้ำเกลือกระป๋อง ขนาด 300 กรัม ...
 • Sale

  ไข่มดแดงในน้ำเกลือ (กระป๋องเล็ก) ตรา วนาทิพย์

  ไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพราะมีโปรตีนสูง โดยในไข่มดแดง 100 กรัม หรือประมาณ 6 ช้ ...
 • Sale

  ไข่มดแดงในน้ำเกลือ (กระป๋องใหญ่) ตรา วนาทิพย์

  ไข่มดแดง ...
 • Sale

  เห็ดโคนในน้ำเกลือ ขวด

  เห็ดโคนในน้ำเกลือ ขวด ขนาด 630 กรัม ...
 • Sale

  เห็ดโคนในน้ำเกลือกระป๋อง

  เห็โโคนในน้ำเกลือกระป๋อง ขนาด 300 กรัม ...

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ต้มยำเห็ดโคน
ต้มยำเห็ดโคน
ยำไข่มดแดง
ยำไข่มดแดง

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด