รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด

Bangkhontee Agricultural Cooperative Limited

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด เดิมได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในท้องที่อำเภอบางคนที เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เป็นสหกรณ์ที่เรียกกันครั้งนั้นว่า สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด ได้รับการจดทะเบียนครั้งแรก จำนวน 1 สหกรณ์ สมาชิกแรกตั้ง จำนวน 155 คน

สินค้า/บริการ

 • New

  ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • New

  ดอกเกลือ

  ดอกเกลือบริสุทธิ์ สะอาด มีโซเดียมคลอไรด์ต่ำกว่าเกลือปกติ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เหมะกับผู้ที่ต้องการ ...
 • New

  ทองม้วน 500 กรัม

  ทองม้วน เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง ...
 • New

  ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว 300 ซีซี

  ไซรัปน้ำตาลมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากมะพร้าว ผ่านกระบวนการเคี้ยวน้ำตาลแบบโบราณ น ...
 • New

  น้ำตาลมะพร้าวแท้ 500 กรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...
 • New

  น้ำตาลมะพร้าวแท้ 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...
 • Rec

  ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • Rec

  ดอกเกลือ

  ดอกเกลือบริสุทธิ์ สะอาด มีโซเดียมคลอไรด์ต่ำกว่าเกลือปกติ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เหมะกับผู้ที่ต้องการ ...
 • Rec

  ทองม้วน 500 กรัม

  ทองม้วน เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง ...
 • Rec

  ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว 300 ซีซี

  ไซรัปน้ำตาลมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากมะพร้าว ผ่านกระบวนการเคี้ยวน้ำตาลแบบโบราณ น ...
 • Rec

  น้ำตาลมะพร้าวแท้ 500 กรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...
 • Rec

  น้ำตาลมะพร้าวแท้ 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...
 • Sale

  ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • Sale

  ดอกเกลือ

  ดอกเกลือบริสุทธิ์ สะอาด มีโซเดียมคลอไรด์ต่ำกว่าเกลือปกติ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เหมะกับผู้ที่ต้องการ ...
 • Sale

  ทองม้วน 500 กรัม

  ทองม้วน เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง ...
 • Sale

  ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว 300 ซีซี

  ไซรัปน้ำตาลมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากมะพร้าว ผ่านกระบวนการเคี้ยวน้ำตาลแบบโบราณ น ...
 • Sale

  น้ำตาลมะพร้าวแท้ 500 กรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...
 • Sale

  น้ำตาลมะพร้าวแท้ 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...
 • ส้มโอขาวใหญ่

  ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติ หวานกรอบ อมเปรี๊ยวนิด ๆ มีคุณสมบั ...
 • ดอกเกลือ

  ดอกเกลือบริสุทธิ์ สะอาด มีโซเดียมคลอไรด์ต่ำกว่าเกลือปกติ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เหมะกับผู้ที่ต้องการ ...
 • ทองม้วน 500 กรัม

  ทองม้วน เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง ...
 • ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว 300 ซีซี

  ไซรัปน้ำตาลมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากมะพร้าว ผ่านกระบวนการเคี้ยวน้ำตาลแบบโบราณ น ...
 • น้ำตาลมะพร้าวแท้ 500 กรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...
 • น้ำตาลมะพร้าวแท้ 1 กิโลกรัม

  น้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน บรรจุกระปุกใสปริมาณ ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด

52 ม.8 ต.บางพรม อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120