รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด

BangChakreng-BangKaeo Fishery Cooperative Ltd.

เป็นสหกรณ์ประมงรวบรวมผลผลิตอาหารทะเลและแปรรูปอาหารทะเลจากสมาชิกสหกรณ์

สินค้า/บริการ

 • New

  ปลากะพงแดดเดียว

  ปลากะพงทะเลแดดเดียวหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่ ...
 • New

  ปลากะพงสด

  เป็นปลากระพงสด เป็นปลาทะเลเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นสาบโคลนขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 200 บาท ...
 • New

  ปลาอินทรีย์แดดเดียว

  ปลาอินทรีย์ทะเลแดดเดียวหมักหวานหมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาดรสชาติกลมกล่อมฉีกซองแล้วนำไปทอดอบย่ ...
 • New

  ฮ้อยจ๊อปลากะพง

  จ๊อปลากระพงทำมาจากเนื้อปลากระพงปลาทะเลเนื้อแน่นไม่ผสมสารกันบูด ราคาควรเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องฟรี ...
 • New

  หมึกหอมแดดเดียว

  หมึกหอมสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษาค ...
 • New

  หมึกกล้วยแดดเดียว

  หมึกกล้วยสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษ ...
 • New

  กั้งแช่น้ำปลา

  กั้งสดแช่น้ําปลาไม่ใส่สารกันบูดไม่มีสารฟอร์มาลีน ควรเก็บในช่องฟิตตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสินค ...
 • New

  หอยเชลล์แดดเดียว

  หอยเชลล์สดหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่าง ได้เลย ...
 • Rec

  ปลากะพงแดดเดียว

  ปลากะพงทะเลแดดเดียวหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่ ...
 • Rec

  ปลากะพงสด

  เป็นปลากระพงสด เป็นปลาทะเลเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นสาบโคลนขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 200 บาท ...
 • Rec

  ปลาอินทรีย์แดดเดียว

  ปลาอินทรีย์ทะเลแดดเดียวหมักหวานหมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาดรสชาติกลมกล่อมฉีกซองแล้วนำไปทอดอบย่ ...
 • Rec

  ฮ้อยจ๊อปลากะพง

  จ๊อปลากระพงทำมาจากเนื้อปลากระพงปลาทะเลเนื้อแน่นไม่ผสมสารกันบูด ราคาควรเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องฟรี ...
 • Rec

  หมึกหอมแดดเดียว

  หมึกหอมสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษาค ...
 • Rec

  หมึกกล้วยแดดเดียว

  หมึกกล้วยสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษ ...
 • Rec

  กั้งแช่น้ำปลา

  กั้งสดแช่น้ําปลาไม่ใส่สารกันบูดไม่มีสารฟอร์มาลีน ควรเก็บในช่องฟิตตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสินค ...
 • Rec

  หอยเชลล์แดดเดียว

  หอยเชลล์สดหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่าง ได้เลย ...
 • Sale

  ปลากะพงแดดเดียว

  ปลากะพงทะเลแดดเดียวหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่ ...
 • Sale

  ปลากะพงสด

  เป็นปลากระพงสด เป็นปลาทะเลเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นสาบโคลนขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 200 บาท ...
 • Sale

  ปลาอินทรีย์แดดเดียว

  ปลาอินทรีย์ทะเลแดดเดียวหมักหวานหมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาดรสชาติกลมกล่อมฉีกซองแล้วนำไปทอดอบย่ ...
 • Sale

  ฮ้อยจ๊อปลากะพง

  จ๊อปลากระพงทำมาจากเนื้อปลากระพงปลาทะเลเนื้อแน่นไม่ผสมสารกันบูด ราคาควรเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องฟรี ...
 • Sale

  หมึกหอมแดดเดียว

  หมึกหอมสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษาค ...
 • Sale

  หมึกกล้วยแดดเดียว

  หมึกกล้วยสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษ ...
 • Sale

  กั้งแช่น้ำปลา

  กั้งสดแช่น้ําปลาไม่ใส่สารกันบูดไม่มีสารฟอร์มาลีน ควรเก็บในช่องฟิตตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสินค ...
 • Sale

  หอยเชลล์แดดเดียว

  หอยเชลล์สดหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่าง ได้เลย ...
 • ปลากะพงแดดเดียว

  ปลากะพงทะเลแดดเดียวหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่ ...
 • ปลากะพงสด

  เป็นปลากระพงสด เป็นปลาทะเลเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นสาบโคลนขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 200 บาท ...
 • ปลาอินทรีย์แดดเดียว

  ปลาอินทรีย์ทะเลแดดเดียวหมักหวานหมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาดรสชาติกลมกล่อมฉีกซองแล้วนำไปทอดอบย่ ...
 • ฮ้อยจ๊อปลากะพง

  จ๊อปลากระพงทำมาจากเนื้อปลากระพงปลาทะเลเนื้อแน่นไม่ผสมสารกันบูด ราคาควรเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องฟรี ...
 • หมึกหอมแดดเดียว

  หมึกหอมสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษาค ...
 • หมึกกล้วยแดดเดียว

  หมึกกล้วยสดล้างทำความสะอาดตากแห้งแดดเดียวไม่ใส่สารกันบูดควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตเพื่อเก็บรักษ ...
 • กั้งแช่น้ำปลา

  กั้งสดแช่น้ําปลาไม่ใส่สารกันบูดไม่มีสารฟอร์มาลีน ควรเก็บในช่องฟิตตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสินค ...
 • หอยเชลล์แดดเดียว

  หอยเชลล์สดหมักหวาน หมักเค็มตากแห้งในพื้นที่สะอาด รสชาติกลมกล่อม ฉีกซองแล้วนำไปทอด อบย่าง ได้เลย ...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด

28/2 หมู่ที่8 สมุทรสงคราม 75000