รายละเอียดกิจการ

กลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มราย สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด

Mu 5 krathumrai Nongjok Agricultural. Co. LTD

ความคิดริเริ่มของกลุ่ม เกิดจากนางสารภี บัวเกษ ต้องการให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่ว่างงานและต้องการมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จึงนำสูตรปั้นสิบที่ได้รับการสืบทอดจากคุณยายมาถ่ายทอดผลิตและจำหน่าย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้รวมกลุ่มแม่บ้านและร่วมกัน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนาเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบ ต่อมาจึงนำสินค้าส่งประกวดคัดสรร otop ได้รับการรับรองระดับ 5 ดาว และการรับรองจากหน่วยงานอื่นๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงรสชาติที่เข้มข้นถึงเครื่องและส่วนผสมของสมุนไพรไม่มีสารกันบูดหรือวัตถุกันเสียของไส้ที่หลากหลายแป้งที่มีความกรอบนอกนุ่มใน สดใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

สินค้า/บริการ

 • New

  ขนมปั้นสิบ

  ...
 • New

  ขนมปั้นสิบ

  ...
 • New

  ขนมปั้นสิบ

  ขนมปั้นสิบเป็นขนมไทยสูตรโบราณ ไส้ปลากะพง เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านขนมแม่สารภีภูมิใจส่งมอบให้กับผู้บ ...
 • Rec

  ขนมปั้นสิบ

  ...
 • Rec

  ขนมปั้นสิบ

  ...
 • Rec

  ขนมปั้นสิบ

  ขนมปั้นสิบเป็นขนมไทยสูตรโบราณ ไส้ปลากะพง เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านขนมแม่สารภีภูมิใจส่งมอบให้กับผู้บ ...
 • Sale

  ขนมปั้นสิบ

  ...
 • Sale

  ขนมปั้นสิบ

  ...
 • Sale

  ขนมปั้นสิบ

  ขนมปั้นสิบเป็นขนมไทยสูตรโบราณ ไส้ปลากะพง เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านขนมแม่สารภีภูมิใจส่งมอบให้กับผู้บ ...

ติดต่อเรา

กลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มราย สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด

4/8 ม.5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ กรุงเทพฯ 10530