รายละเอียดกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด

The Buriram Agricultural Co. Operative Federation Ltd.

ประกอบธุรกิจรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร เพื่อจัดจำหน่าย โรงสีข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าจำน่ายสินค้าอุปโภค - สินค้าบริโภค สินค้าแลกเปลี่ยนระหว่างสหกรณ์ และเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)

สินค้า/บริการ

 • New

  ข้าวสารหอมมะลิแท้บุรีรัมย์ คัดพิเศษ ขนาดบรรจุถุง 1 กก.

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • New

  ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (ถุงหูหิ้ว)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • New

  ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (เกลียวเชือก)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • Rec

  ข้าวสารหอมมะลิแท้บุรีรัมย์ คัดพิเศษ ขนาดบรรจุถุง 1 กก.

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • Rec

  ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (ถุงหูหิ้ว)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • Rec

  ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (เกลียวเชือก)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • Sale

  ข้าวสารหอมมะลิแท้บุรีรัมย์ คัดพิเศษ ขนาดบรรจุถุง 1 กก.

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • Sale

  ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (ถุงหูหิ้ว)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • Sale

  ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (เกลียวเชือก)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • ข้าวสารหอมมะลิแท้บุรีรัมย์ คัดพิเศษ ขนาดบรรจุถุง 1 กก.

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (ถุงหูหิ้ว)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...
 • ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. (เกลียวเชือก)

  ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการคว ...

ติดต่อเรา

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด

159 หมู่ที่ 10 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ 31000