รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด

พ.ศ. 2512 ควบสหกรณ์หาทุนจำนวน 23 สหกรณ์ พ.ศ. 2518 ควบสหกรณ์ที่ดินและจดทะเบียนประเภท สหกรณ์การเกษตร สมาชิกแรกเข้า 1,174 คน จำนวน 5 กลุ่ม ทุนเรือนหุ้น 1,028,000 บาท ทุนดำเนินงาน 4,889,226.38 บาท

สินค้า/บริการ

 • New

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 15 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 15 กก. ...
 • New

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 15 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 15 กก. ...
 • New

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 5 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 5 กก. ...
 • New

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 2 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 2 กก. ...
 • New

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 5 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 5 กก. ...
 • New

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 2 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 2 กก. ...
 • Rec

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 15 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 15 กก. ...
 • Rec

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 15 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 15 กก. ...
 • Rec

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 5 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 5 กก. ...
 • Rec

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 2 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 2 กก. ...
 • Rec

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 5 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 5 กก. ...
 • Rec

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 2 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 2 กก. ...
 • Sale

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 15 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 15 กก. ...
 • Sale

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 15 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 15 กก. ...
 • Sale

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 5 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 5 กก. ...
 • Sale

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 2 กก.

  ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ขนาด 2 กก. ...
 • Sale

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 5 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 5 กก. ...
 • Sale

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 2 กก.

  ข้าวขาวคัดพิเศษ ขนาด 2 กก. ...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด

689 ม.5 ตดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170