รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด

pakkert agricultral cooperative.,ltd

เป็นสหกรณ์การเกษตรประจำอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

สินค้า/บริการ

 • New

  ชาสมุนไพรรางแดงมงคล

  รางแดงเป็นไม้เถายืนต้นกึ่งพุ่ม มักเลื้อยตามต้นไม้และกิ่งไม้ เถาเป็นสีเทา ผิวของลำต้นหรือเถาเป็น ...
 • Rec

  ชาสมุนไพรรางแดงมงคล

  รางแดงเป็นไม้เถายืนต้นกึ่งพุ่ม มักเลื้อยตามต้นไม้และกิ่งไม้ เถาเป็นสีเทา ผิวของลำต้นหรือเถาเป็น ...
 • Sale

  ชาสมุนไพรรางแดงมงคล

  รางแดงเป็นไม้เถายืนต้นกึ่งพุ่ม มักเลื้อยตามต้นไม้และกิ่งไม้ เถาเป็นสีเทา ผิวของลำต้นหรือเถาเป็น ...
 • ชาสมุนไพรรางแดงมงคล

  รางแดงเป็นไม้เถายืนต้นกึ่งพุ่ม มักเลื้อยตามต้นไม้และกิ่งไม้ เถาเป็นสีเทา ผิวของลำต้นหรือเถาเป็น ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด

25/1 ม.4 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี 11120