รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด

Manoromcoop

เกษตรกรในท้องที่อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท และอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เริ่มรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ทำทุนขนาดเล็กตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 มีสมาชิกสหกรณ์ละ 15 ถึง 30 คน จนถึง พ.ศ. 2511 มีสหกรณ์หาทุนทั้งสิ้น 37 สหกรณ์ มีสมาชิกประมาณ 506 ครอบครัว พ.ศ.2506 ทางราชการได้ส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์บำรุงดินที่รับนำจากชลประทาน 4 สหกรณ์คือ 1.สหกรณ์ที่ดินมโนรมย์ จำกัด 2.สหกรณ์ที่ดินมโนรมย์ 1 3.สหกรณ์ที่ดินประสานสามัคคี จำกัด 4.สหกรณ์ที่ดินธรรมามูล จำกัด ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนขยายสาขาการดำเนินงาน 4 สาขา มาจนถึงปัจจุบัน

สินค้า/บริการ

 • New

  ข้าวสารหอมมะลิ 105 ขนาด 5 กก.

  ข้าวหอมนุ่ม ข้าวสะอาด ข้าวปลอดภัย ข้าวแท้ 100 % ...
 • Rec

  ข้าวสารหอมมะลิ 105 ขนาด 5 กก.

  ข้าวหอมนุ่ม ข้าวสะอาด ข้าวปลอดภัย ข้าวแท้ 100 % ...
 • Sale

  ข้าวสารหอมมะลิ 105 ขนาด 5 กก.

  ข้าวหอมนุ่ม ข้าวสะอาด ข้าวปลอดภัย ข้าวแท้ 100 % ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด

25/6 ม.5 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ ชัยนาท 17110