รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

KAMPHAENGSAEN DAIRY CO-OPERATIVE LTD.

สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2531 ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิก แรกตั้ง จำนวน 50 ราย รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก ปริมาณ 3 ตัน/วัน ปัจจุบันสหกรณ์ฯได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 31 ปี มีสมาชิกจำนวน 352 ครอบครัว มีปริมาณน้ำนมดิบส่งให้สหกรณ์ฯ 42 ตันต่อวัน และได้ดำเนินธุรกิจแปรรูป นมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นหลัก ต่อมีได้มีการผลิตนมพาณิชย์ จำนวน 5 รสชาติ ได้แก่ จืด ช็อคโกแลต กาแฟ ใบเตย และสตอเบอร์รี่ เป็นต้น

สินค้า/บริการ

 • New

  มายด์มิลค์

  รสชาติ 5 รส ได้แก่ รสจืด รสกาแฟ รสใบเตย รสช็อคโกแลต และ รสสตอเบอร์รี่ ...
 • Rec

  มายด์มิลค์

  รสชาติ 5 รส ได้แก่ รสจืด รสกาแฟ รสใบเตย รสช็อคโกแลต และ รสสตอเบอร์รี่ ...
 • Sale

  มายด์มิลค์

  รสชาติ 5 รส ได้แก่ รสจืด รสกาแฟ รสใบเตย รสช็อคโกแลต และ รสสตอเบอร์รี่ ...
 • มายด์มิลค์

  รสชาติ 5 รส ได้แก่ รสจืด รสกาแฟ รสใบเตย รสช็อคโกแลต และ รสสตอเบอร์รี่ ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

29 ม.6 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140