รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด

banbungdairy cooperative

สหกรณ์เป็นโรงงานที่รับซื้อนมดิบจากเกษตรกรสมาชิก และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมนมสด, นมพาสเจอร์ไรส์

สินค้า/บริการ

 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร ...
 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 ซีซี.

  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด200 ซี.ซี. มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่, รสหวาน, รสจืด, รสโกโก้ ...
 • New

  ไอศกรีมนมสด

  ไอศกรีมนมสดบรรจุ 4 ออนซ์ มี รส ซ็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ นมสด วนิลา รัมลูก ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 ซีซี.

  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด200 ซี.ซี. มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่, รสหวาน, รสจืด, รสโกโก้ ...
 • Rec

  ไอศกรีมนมสด

  ไอศกรีมนมสดบรรจุ 4 ออนซ์ มี รส ซ็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ นมสด วนิลา รัมลูก ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 ซีซี.

  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด200 ซี.ซี. มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่, รสหวาน, รสจืด, รสโกโก้ ...
 • Sale

  ไอศกรีมนมสด

  ไอศกรีมนมสดบรรจุ 4 ออนซ์ มี รส ซ็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ นมสด วนิลา รัมลูก ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 ซีซี.

  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด200 ซี.ซี. มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่, รสหวาน, รสจืด, รสโกโก้ ...
 • ไอศกรีมนมสด

  ไอศกรีมนมสดบรรจุ 4 ออนซ์ มี รส ซ็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ นมสด วนิลา รัมลูก ...

ติดต่อเรา