รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์ปะมงจัตุรัสจำกัด

สหกรณ์ปะมงจัตุรัสจำกัด เป็นผู้ผลิตลูกชิ้นปลากรายและแปรรูปปลากราย ทุกชนิด

สินค้า/บริการ

 • New

  ทอดมันปลากราย

  ทอดมันปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • New

  ลูกชิ้นปลากรายแท้

  ลูกชิ้นปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • New

  สเต็กปลากราย

  สเต็กปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • Rec

  ทอดมันปลากราย

  ทอดมันปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • Rec

  ลูกชิ้นปลากรายแท้

  ลูกชิ้นปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • Rec

  สเต็กปลากราย

  สเต็กปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • Sale

  ทอดมันปลากราย

  ทอดมันปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • Sale

  ลูกชิ้นปลากรายแท้

  ลูกชิ้นปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...
 • Sale

  สเต็กปลากราย

  สเต็กปลากราย ผลิตจากปลากรายแท้ 100% ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์ปะมงจัตุรัสจำกัด