รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

Thayang Agricultural Cooperative Ltd.

รวบรวมและจำหน่ายกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า

สินค้า/บริการ

 • New

  กล้วยหอมทองแพ็ค 1 ลูก

  ...
 • New

  กล้วยหอมทอง

  จำหน่ายกล้วยหอมทอง ...
 • New

  กล้วยหอมทองแพ็ค 4 ลูก

  ...
 • New

  กล้วยหอมทองแปรรูป (รสเค็ม)

  ...
 • New

  กล้วยหอมทองแปรรูป (รสหวาน)

  ...
 • New

  กล้วยหอมทองแปรรูป (อบน้ำผึ้ง)

  ...
 • Rec

  กล้วยหอมทองแพ็ค 1 ลูก

  ...
 • Rec

  กล้วยหอมทอง

  จำหน่ายกล้วยหอมทอง ...
 • Rec

  กล้วยหอมทองแพ็ค 4 ลูก

  ...
 • Rec

  กล้วยหอมทองแปรรูป (รสเค็ม)

  ...
 • Rec

  กล้วยหอมทองแปรรูป (รสหวาน)

  ...
 • Rec

  กล้วยหอมทองแปรรูป (อบน้ำผึ้ง)

  ...
 • Sale

  กล้วยหอมทองแพ็ค 1 ลูก

  ...
 • Sale

  กล้วยหอมทอง

  จำหน่ายกล้วยหอมทอง ...
 • Sale

  กล้วยหอมทองแพ็ค 4 ลูก

  ...
 • Sale

  กล้วยหอมทองแปรรูป (รสเค็ม)

  ...
 • Sale

  กล้วยหอมทองแปรรูป (รสหวาน)

  ...
 • Sale

  กล้วยหอมทองแปรรูป (อบน้ำผึ้ง)

  ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด