รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด

Samut Sakhon Shrimp Producer Cooperative

สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาครจำกัด เป็นผู้ผลิตกะปิ และอาหารทะเลแปรรูปแห้งทุกชนิด อาหารปลอดสาร ถูกหลักอนามัย

สินค้า/บริการ

 • New

  ปลาช่อนทะเลแห้ง

  ปลาช่อนทะเล หรือปลาไลกอ เป็นปลาจากทะเลธรรมชาติ ผลิตจากขั้นตอนที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ...
 • New

  กุ้งแห้ง

  กุ้งแห้งจากทะเล ปลอดสารเคมี ...
 • New

  กะปิ

  กะปิอย่างดี ...
 • New

  ปลากุเลาหอมตากแห้ง

  ปลากุเลาหอมแห้ง ปลอดสารเคมี ...
 • New

  หมึกเจาะตา

  ปลาหมึกแห้งปลอดสารเคมี ...
 • New

  กะปิล้งอากู๋

  กะปิอย่างดี ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด ...
 • Rec

  ปลาช่อนทะเลแห้ง

  ปลาช่อนทะเล หรือปลาไลกอ เป็นปลาจากทะเลธรรมชาติ ผลิตจากขั้นตอนที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ...
 • Rec

  กุ้งแห้ง

  กุ้งแห้งจากทะเล ปลอดสารเคมี ...
 • Rec

  กะปิ

  กะปิอย่างดี ...
 • Rec

  ปลากุเลาหอมตากแห้ง

  ปลากุเลาหอมแห้ง ปลอดสารเคมี ...
 • Rec

  หมึกเจาะตา

  ปลาหมึกแห้งปลอดสารเคมี ...
 • Rec

  กะปิล้งอากู๋

  กะปิอย่างดี ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด ...
 • Sale

  ปลาช่อนทะเลแห้ง

  ปลาช่อนทะเล หรือปลาไลกอ เป็นปลาจากทะเลธรรมชาติ ผลิตจากขั้นตอนที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ...
 • Sale

  กุ้งแห้ง

  กุ้งแห้งจากทะเล ปลอดสารเคมี ...
 • Sale

  กะปิ

  กะปิอย่างดี ...
 • Sale

  ปลากุเลาหอมตากแห้ง

  ปลากุเลาหอมแห้ง ปลอดสารเคมี ...
 • Sale

  หมึกเจาะตา

  ปลาหมึกแห้งปลอดสารเคมี ...
 • Sale

  กะปิล้งอากู๋

  กะปิอย่างดี ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด ...

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

วิธีการเลือกซื้้อกะปิ
กะปิแท้ 100% จะมีจุดดำข้างกระปุกมากๆ คือ ตาเคย แสดงว่าเป็นกะปิแท้

ติดต่อเรา

สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด

52/4 หมู่1 ต บางกระเจ้า อ เมือง จ สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000