รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด

Shrimp Co-operative Nakhonpathom

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด เป็นสหกรณ์ที่นำผลผลิตจากสมาชิกในสหกรณ์นำมาแปรรูป หลากหลายชนิด เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

สินค้า/บริการ

 • Rec

  กุ้งก้ามกราม

  กุ้งก้ามกรามสดแช่แข็ง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ผัด ต้ม ทอด ย่าง และอื่ ...
 • Rec

  กุ้งเหยียด

  กุ้งเหยียด พร้อมทาน สำหรับคนที่ชอบทานหวานโดยเฉพาะ ...
 • Sale

  กุ้งก้ามกราม

  กุ้งก้ามกรามสดแช่แข็ง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ผัด ต้ม ทอด ย่าง และอื่ ...
 • กุ้งก้ามกราม

  กุ้งก้ามกรามสดแช่แข็ง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ผัด ต้ม ทอด ย่าง และอื่ ...
 • กุ้งเหยียด

  กุ้งเหยียด พร้อมทาน สำหรับคนที่ชอบทานหวานโดยเฉพาะ ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด