รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด

PHANGNGA AGRICULTURAL MARKETING CO-OPERATIVE OF BAAC CONSUMER LIMITED

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกและเสริมสร้างการกินดีอยู่ดีอันจะ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินงานมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย ปัจจัยการผลิตและผลิตผลการเกษตร ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก กล่าวคือ สกต. จะเป็นตัวแทนสมาชิกจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือสินค้าอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นอื่นๆให้แก่สมาชิกตลอดจนรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่ายรวมถึงจัดหาบริการทางการเกษตรอื่นๆ

สินค้า/บริการ

 • New

  ขิง

  เครื่องดื่มสมุนไพร ขิงผงสำเร็จรูป มีสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และชะลอการเกิดริ้วร ...
 • New

  กาแฟ

  กาปฟโบราณ สดจากสวนวังเคียงคู่ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ...
 • New

  ขมิ้นชันแคปซูล

  ขมิ้นชันแคปซูล เขาตำหนอน ซึ่งมีสาร "เคอร์คิวมิน" มีสรรพคุณต่อต้านไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอดส์ ม ...
 • Rec

  ขิง

  เครื่องดื่มสมุนไพร ขิงผงสำเร็จรูป มีสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และชะลอการเกิดริ้วร ...
 • Rec

  กาแฟ

  กาปฟโบราณ สดจากสวนวังเคียงคู่ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ...
 • Rec

  ขมิ้นชันแคปซูล

  ขมิ้นชันแคปซูล เขาตำหนอน ซึ่งมีสาร "เคอร์คิวมิน" มีสรรพคุณต่อต้านไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอดส์ ม ...
 • Sale

  ขิง

  เครื่องดื่มสมุนไพร ขิงผงสำเร็จรูป มีสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และชะลอการเกิดริ้วร ...
 • Sale

  กาแฟ

  กาปฟโบราณ สดจากสวนวังเคียงคู่ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ...
 • Sale

  ขมิ้นชันแคปซูล

  ขมิ้นชันแคปซูล เขาตำหนอน ซึ่งมีสาร "เคอร์คิวมิน" มีสรรพคุณต่อต้านไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอดส์ ม ...
 • ขิง

  เครื่องดื่มสมุนไพร ขิงผงสำเร็จรูป มีสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และชะลอการเกิดริ้วร ...
 • กาแฟ

  กาปฟโบราณ สดจากสวนวังเคียงคู่ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ...
 • ขมิ้นชันแคปซูล

  ขมิ้นชันแคปซูล เขาตำหนอน ซึ่งมีสาร "เคอร์คิวมิน" มีสรรพคุณต่อต้านไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอดส์ ม ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด

312/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 พังงา 82000