รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์ประมงพาน จำกัด

Phan Fisheries Cooperative

ข้อมูลสหกรณ์ประมงพาน จำกัด 1.ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ 1.1.วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การก่อตั้ง สหกรณ์ประมงพาน จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในเขตพื้นที่อำเภอพาน โดยการนำของ ดร.จรัล ไชยองค์การ ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงพาน จำกัด ในขณะนั้น จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 เลขทะเบียนสหกรณ์ เลขที่ ป 012143 สมาชิกแรกตั้ง116 คน ทุนเรือนหุ้น 28,800 บาท ปัจจุบัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ลิ้นจี่ ยางพาราและพืชผัก อื่นๆ แล้ว ยังเป็นแห่งผลิตปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนบน สหกรณ์ประมงพาน จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในเขตพื้นที่อำเภอพาน ซึ่งเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ผลผลิตออกสู่ตลาดวันละ 3-4 ตัน โดยจำหน่ายในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีสมาชิกจำนวน 441 ราย จำนวนบ่อปลาประมาณ 800 บ่อ พื้นที่ 1,000 กว่า ไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาปีละหลายล้านบาท 1.2 กิจการสหกรณ์ 1.การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก 2.บริการจับปลา และ สุกร 3.บริการด้านการรับฝากเงิน 4.บริการด้านสินเชื่อ 5.บริการอบรมและวิชาการให้แก่สมาชิก 6.ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 7.ร้านค้าสหกรณ์ 8.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล

สินค้า/บริการ

 • New

  คุกกี้ปลานิล

  คุกกี้ปลานิล ขนมทานเล่น มากด้วยคุณค่าจากปลานิลคุณภาพ ...
 • New

  ข้าวเกรียบปลานิล

  ...
 • New

  ปลานิลสด

  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ล ...
 • New

  ปลานิลแผ่นสมุนไพรกรอบ : Crispy fish and herbs

  สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ได้พัฒนาและนำเอาจุดเด่นเข้ามาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่และการนำเอา ภูมิปัญญาท ...
 • New

  ปลานิลไร้หนัง

  ปลานิลสดไร้หนัง ที่ได้รับมาตรฐาน 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from ...
 • New

  ปลานิลหวาน

  ...
 • New

  ปลาแดดเดียว

  ปลานิลแดดเดียวที่ทำมาจากเนื้อปลาคุณภาพ ผลผลิตปลอดภัยมั่นใจคุณภาพ Productivity, ensure the qua ...
 • New

  ขนมปั้นสิบปลา

  ...
 • Rec

  คุกกี้ปลานิล

  คุกกี้ปลานิล ขนมทานเล่น มากด้วยคุณค่าจากปลานิลคุณภาพ ...
 • Rec

  ข้าวเกรียบปลานิล

  ...
 • Rec

  ปลานิลสด

  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ล ...
 • Rec

  ปลานิลแผ่นสมุนไพรกรอบ : Crispy fish and herbs

  สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ได้พัฒนาและนำเอาจุดเด่นเข้ามาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่และการนำเอา ภูมิปัญญาท ...
 • Rec

  ปลานิลไร้หนัง

  ปลานิลสดไร้หนัง ที่ได้รับมาตรฐาน 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from ...
 • Rec

  ปลานิลหวาน

  ...
 • Rec

  ปลาแดดเดียว

  ปลานิลแดดเดียวที่ทำมาจากเนื้อปลาคุณภาพ ผลผลิตปลอดภัยมั่นใจคุณภาพ Productivity, ensure the qua ...
 • Rec

  ขนมปั้นสิบปลา

  ...
 • Sale

  คุกกี้ปลานิล

  คุกกี้ปลานิล ขนมทานเล่น มากด้วยคุณค่าจากปลานิลคุณภาพ ...
 • Sale

  ข้าวเกรียบปลานิล

  ...
 • Sale

  ปลานิลสด

  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ล ...
 • Sale

  ปลานิลแผ่นสมุนไพรกรอบ : Crispy fish and herbs

  สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ได้พัฒนาและนำเอาจุดเด่นเข้ามาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่และการนำเอา ภูมิปัญญาท ...
 • Sale

  ปลานิลไร้หนัง

  ปลานิลสดไร้หนัง ที่ได้รับมาตรฐาน 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from ...
 • Sale

  ปลานิลหวาน

  ...
 • Sale

  ปลาแดดเดียว

  ปลานิลแดดเดียวที่ทำมาจากเนื้อปลาคุณภาพ ผลผลิตปลอดภัยมั่นใจคุณภาพ Productivity, ensure the qua ...
 • Sale

  ขนมปั้นสิบปลา

  ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์ประมงพาน จำกัด

242 หมู่1 ต.สันติสุข อ.พาน เชียงราย 57120