รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด

Cooperative Aquaculture Uttaradit

จำหน่ายสินค้าอาหารปลาสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ , เวชภัณฑ์ปลา , ปลาสด , ปลาแปรรูป , สินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้า/บริการ

 • New

  ปลาทับทิมสด

  ปลาทับทิมสดจากแม่น้ำน่าน ไม่มีกลิ่นคาว สด สะอาด ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ...
 • New

  อาหารปลาสำเร็จรูป

  อาหารปลาสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ สำหรับปลานิล ทับทิม ปลาดุก ปลากด อาหารกบ ...
 • New

  ปลาดุกแดดเดียว

  ปลาดุกกระชังแดดเดียว สด สะอาด ปลอดภัย ...
 • New

  ปลานิลแดดเดียว

  ปลานิลสดจากกระชังแม่น้ำน่าน เนื้อปลาสดและไม่มีกลิ่นคาว ...
 • New

  เนื้อปลากด

  เนื้อปลากดสดจากกระชัง สด สะอาด ปลอดภัย ...
 • Rec

  ปลาทับทิมสด

  ปลาทับทิมสดจากแม่น้ำน่าน ไม่มีกลิ่นคาว สด สะอาด ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ...
 • Rec

  อาหารปลาสำเร็จรูป

  อาหารปลาสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ สำหรับปลานิล ทับทิม ปลาดุก ปลากด อาหารกบ ...
 • Rec

  ปลาดุกแดดเดียว

  ปลาดุกกระชังแดดเดียว สด สะอาด ปลอดภัย ...
 • Rec

  ปลานิลแดดเดียว

  ปลานิลสดจากกระชังแม่น้ำน่าน เนื้อปลาสดและไม่มีกลิ่นคาว ...
 • Rec

  เนื้อปลากด

  เนื้อปลากดสดจากกระชัง สด สะอาด ปลอดภัย ...
 • Sale

  ปลาทับทิมสด

  ปลาทับทิมสดจากแม่น้ำน่าน ไม่มีกลิ่นคาว สด สะอาด ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ...
 • Sale

  อาหารปลาสำเร็จรูป

  อาหารปลาสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ สำหรับปลานิล ทับทิม ปลาดุก ปลากด อาหารกบ ...
 • Sale

  ปลาดุกแดดเดียว

  ปลาดุกกระชังแดดเดียว สด สะอาด ปลอดภัย ...
 • Sale

  ปลานิลแดดเดียว

  ปลานิลสดจากกระชังแม่น้ำน่าน เนื้อปลาสดและไม่มีกลิ่นคาว ...
 • Sale

  เนื้อปลากด

  เนื้อปลากดสดจากกระชัง สด สะอาด ปลอดภัย ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด

999 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย อุตรดิตถ์ 53120