รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด

SobprabFarmersMarket

สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด / SobprabFarmersMarket

สินค้า/บริการ

 • New

  ผ้าทอมือกี่คำ

  ผ้าทอมือกี่คำ เป็นผ้าทอมือที่ใช้สีจากธรรมชาติ มาย้อมให้ได้สีที่สวยงามและสะดุดตาโดยไม่ใช้สารเคมี ...
 • New

  ข้าว GAP

  ...
 • New

  ผักสลัดออรแกนิก

  ผักสลัดออรแกนิก ปลูกด้วยระบบน้ำวน ปลอดภัยจากสารเคมี ...
 • New

  เมล่อนออรแกนิก

  เมล่อนออรแกนิก ...
 • New

  บัตเตอร์นัต

  เป็นพืชตระกูลไม้เลื้อย มีรสชาติหวาน หอม กรอบ สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้ง ต้ม อบ นึ่ง ทอด มีสาร ...
 • New

  ชามตราไก่

  ...
 • Rec

  ผ้าทอมือกี่คำ

  ผ้าทอมือกี่คำ เป็นผ้าทอมือที่ใช้สีจากธรรมชาติ มาย้อมให้ได้สีที่สวยงามและสะดุดตาโดยไม่ใช้สารเคมี ...
 • Rec

  ข้าว GAP

  ...
 • Rec

  ผักสลัดออรแกนิก

  ผักสลัดออรแกนิก ปลูกด้วยระบบน้ำวน ปลอดภัยจากสารเคมี ...
 • Rec

  เมล่อนออรแกนิก

  เมล่อนออรแกนิก ...
 • Rec

  บัตเตอร์นัต

  เป็นพืชตระกูลไม้เลื้อย มีรสชาติหวาน หอม กรอบ สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้ง ต้ม อบ นึ่ง ทอด มีสาร ...
 • Rec

  ชามตราไก่

  ...
 • Sale

  ผ้าทอมือกี่คำ

  ผ้าทอมือกี่คำ เป็นผ้าทอมือที่ใช้สีจากธรรมชาติ มาย้อมให้ได้สีที่สวยงามและสะดุดตาโดยไม่ใช้สารเคมี ...
 • Sale

  ข้าว GAP

  ...
 • Sale

  ผักสลัดออรแกนิก

  ผักสลัดออรแกนิก ปลูกด้วยระบบน้ำวน ปลอดภัยจากสารเคมี ...
 • Sale

  เมล่อนออรแกนิก

  เมล่อนออรแกนิก ...
 • Sale

  บัตเตอร์นัต

  เป็นพืชตระกูลไม้เลื้อย มีรสชาติหวาน หอม กรอบ สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้ง ต้ม อบ นึ่ง ทอด มีสาร ...
 • Sale

  ชามตราไก่

  ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด

24/1 ม.14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ลำปาง 52170