รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

Butchery Maxbeef

จำหน่ายเนื้อโคขุนและแปรรูป เป็นเนื้อโคขุน ที่ผ่านการเลี้ยงขุนจากฟาร์มที่ได้ มาตราฐานปลอดสารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด เป็นทั้งผู้ผลิตโคเนื้อและ เนื้อโคอีกทั้งยังเป็นผู้คัดสรรค์ ให้ได้มาซึ่งเนื้อโคขุน ที่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำและรสชาติที่อร่อย ถูกปาก ถูกใจ

สินค้า/บริการ

 • New

  น่อง สไลด์ 250 กรัม

  น่อง สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • New

  ใบพาย สไลด์ 250 กรัม

  ใบพาย สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • New

  สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม

  สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • New

  เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม

  เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • New

  โหนก สไลด์ 250 กรัม

  โหนก สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • New

  ซี่โครงเอ สไลด์ 250 กรัม

  ซี่โครง เอ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Rec

  น่อง สไลด์ 250 กรัม

  น่อง สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Rec

  ใบพาย สไลด์ 250 กรัม

  ใบพาย สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Rec

  สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม

  สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Rec

  เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม

  เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Rec

  โหนก สไลด์ 250 กรัม

  โหนก สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Rec

  ซี่โครงเอ สไลด์ 250 กรัม

  ซี่โครง เอ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Sale

  น่อง สไลด์ 250 กรัม

  น่อง สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Sale

  ใบพาย สไลด์ 250 กรัม

  ใบพาย สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Sale

  สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม

  สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Sale

  เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม

  เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Sale

  โหนก สไลด์ 250 กรัม

  โหนก สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • Sale

  ซี่โครงเอ สไลด์ 250 กรัม

  ซี่โครง เอ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • น่อง สไลด์ 250 กรัม

  น่อง สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • ใบพาย สไลด์ 250 กรัม

  ใบพาย สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม

  สันไหล่ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม

  เสือร้องไห้ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • โหนก สไลด์ 250 กรัม

  โหนก สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...
 • ซี่โครงเอ สไลด์ 250 กรัม

  ซี่โครง เอ สไลด์ 250 กรัม เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู ...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

17 ม.7 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140