รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

Butchery Maxbeef

จำหน่ายเนื้อโคขุนและแปรรูป เป็นเนื้อโคขุน ที่ผ่านการเลี้ยงขุนจากฟาร์มที่ได้ มาตราฐานปลอดสารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด เป็นทั้งผู้ผลิตโคเนื้อและ เนื้อโคอีกทั้งยังเป็นผู้คัดสรรค์ ให้ได้มาซึ่งเนื้อโคขุน ที่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำและรสชาติที่อร่อย ถูกปาก ถูกใจ

สินค้า/บริการ

 • New

  เนื้อริบอาย สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 270 บาท ราคา/กิโล 888 บาท ...
 • New

  เนื้อทีโบน สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 350 กรัม ราคา/ชิ้น 260 บาท ราคา/กิโล 744 บาท ...
 • New

  เนื้อสันนอก สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 250 บาท ราคา/กิโล 816 บาท ...
 • Rec

  เนื้อริบอาย สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 270 บาท ราคา/กิโล 888 บาท ...
 • Rec

  เนื้อทีโบน สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 350 กรัม ราคา/ชิ้น 260 บาท ราคา/กิโล 744 บาท ...
 • Rec

  เนื้อสันนอก สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 250 บาท ราคา/กิโล 816 บาท ...
 • Sale

  เนื้อริบอาย สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 270 บาท ราคา/กิโล 888 บาท ...
 • Sale

  เนื้อทีโบน สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 350 กรัม ราคา/ชิ้น 260 บาท ราคา/กิโล 744 บาท ...
 • Sale

  เนื้อสันนอก สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 250 บาท ราคา/กิโล 816 บาท ...
 • เนื้อริบอาย สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 270 บาท ราคา/กิโล 888 บาท ...
 • เนื้อทีโบน สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 350 กรัม ราคา/ชิ้น 260 บาท ราคา/กิโล 744 บาท ...
 • เนื้อสันนอก สเต็ก

  น้ำหนัก/ชิ้น 300 กรัม ราคา/ชิ้น 250 บาท ราคา/กิโล 816 บาท ...

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด