รายละเอียดกิจการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

coopshopth

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้า/บริการ

 • New

  หมึกแปรรูป (เส้น)

  ขนาด : 220 กรัม ...
 • New

  หมึกแปรรูป

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • New

  หมึกกรอบ

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • New

  ปลาทูหอม

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • New

  กุ้งแห้ง

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • New

  น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 %

  เฮลตี้โคโค่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ปริมาณสุทธิ 500 มล. โทร 083-4944241 ...
 • New

  นม UHT รสช็อกโกเเลต

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...
 • New

  นม UHT รสพร่องมันเนย

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...
 • Rec

  หมึกแปรรูป (เส้น)

  ขนาด : 220 กรัม ...
 • Rec

  หมึกแปรรูป

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • Rec

  หมึกกรอบ

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • Rec

  ปลาทูหอม

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • Rec

  กุ้งแห้ง

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • Rec

  น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 %

  เฮลตี้โคโค่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ปริมาณสุทธิ 500 มล. โทร 083-4944241 ...
 • Rec

  นม UHT รสช็อกโกเเลต

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...
 • Rec

  นม UHT รสพร่องมันเนย

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...
 • Sale

  หมึกแปรรูป (เส้น)

  ขนาด : 220 กรัม ...
 • Sale

  หมึกแปรรูป

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • Sale

  หมึกกรอบ

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • Sale

  ปลาทูหอม

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • Sale

  กุ้งแห้ง

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • Sale

  น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 %

  เฮลตี้โคโค่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ปริมาณสุทธิ 500 มล. โทร 083-4944241 ...
 • Sale

  นม UHT รสช็อกโกเเลต

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...
 • Sale

  นม UHT รสพร่องมันเนย

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...
 • หมึกแปรรูป (เส้น)

  ขนาด : 220 กรัม ...
 • หมึกแปรรูป

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • หมึกกรอบ

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • ปลาทูหอม

  ขนาด : 500 กรัม ...
 • กุ้งแห้ง

  ขนาด : 100 กรัม ...
 • น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 %

  เฮลตี้โคโค่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % ปริมาณสุทธิ 500 มล. โทร 083-4944241 ...
 • นม UHT รสช็อกโกเเลต

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...
 • นม UHT รสพร่องมันเนย

  นมยูเอชทีขนาด 225 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ คือรสจืด รสพร่องมันเนย รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแลต ...

ติดต่อเรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 ถนนกรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพฯ 10200