ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด

52/4 หมู่1 ต บางกระเจ้า อ เมือง จ สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000