ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด

9 หมู่ 1 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180