ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด

689 ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ลำปาง 52000