ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด

274 ม.9 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140